Skip to main content

Primitive reflekser

 • +45 29 36 94 74

 • info@develoop.dk

Hvad er primitive reflekser?

Primitive reflekser er særlige reflekser, der stammer fra hjernestammen og er tilstede ved fødslen og i barnets første måneder. Primitive reflekser er automatiserede reaktioner, der måles på timing, styrke og symmetri og viser, hvordan signaler sendes fra hjernen til centralnervesystemet og ud til de individuelle muskler i ansigt, nakke, krop, arme og ben, der er involverede i styringen af barnets holdning og bevægelser.

Primitive reflekser er ubevidste bevægemønstre, der sørger for barnets overlevelse de første måneder af dets liv. Efterhånden som hjernen modnes, skal og bør de primitive reflekser integreres i centralnervesystemet fra 4-6 måneders alderen og erstattes af bevidste motoriske bevægelser. Enkelte reflekser forbliver aktive indtil barnet er op til 3 år, hvilket er helt normalt. 

Primitive reflekser i højrisiko spædbørn

Der kan være flere årsager til at de primitive reflekser ikke integreres. En af dem er en traumatisk fødselsoplevelse, som bl.a. præmatur fødsel, sædefødsel, fødsel med sug eller tang, kejsersnit, særligt langtrukne fødsel og særlig hurtig fødsel.

Den generelle stigning i fødsler ved kejsersnit er en medvirkende årsag til aktive, primitive reflekser hos mange af dagens børn, eftersom reflekserne stimuleres under en vaginal fødselsproces.  De reflekser, der er direkte involveret i fødselsprocessen, vil i højere grad stadig være aktive længere hos børn, der er født ved kejsersnit.

En anden samfundsmæssig faktor, der kan betyde at de primitive reflekser forbliver aktive længere er barnets manglende udforskning af sine omgivelser i krybe- og kravlefasen.  Hvis et barn tilbringer det meste af sin tid i et autosæde, en klapvogn, en vugge eller lignende, er det sandsynligt at de primitive reflekser forbliver aktive ud over det typiske tidsrum.

Det kan også være skadeligt for udviklingen at “gøre for meget for hurtigt”. Efterhånden som børn udvikler sig, får de større og større kontrol over deres kroppe.  Børn udvikler sig fra at ligge på ryggen til at rulle om på maven, til at krybe, kravle og endelig til at rejse sig og gå. Nogle forældre vil fornøjet bemærke at, ”mit barn udviklede sig meget hurtigt!  H*n begyndte at gå meget tidligt”, men det er ikke ubetinget af det gode.

Uheldigvis kan det barn, der ikke kravler ret længe – eller slet ikke – springe over afgørende udviklingstrin i forhold til den visuo-spatiale udvikling. Det er yderst vigtigt at børn først mestrer deres omgivelser fra gulvhøjde eftersom dette udviklingstrin styrker deres muskelsystemer og lægger grundstenene til højere ordens koordinering og rumlig opmærksomhed.

Formålet med de primitive reflekser

Alle mennesker har aktive, primitive reflekser i deres centralnervesystem. Primitive reflekser hjælper et menneske til at fungere hensigtsmæssigt i hverdagen og refleksernes tilstedværelse er afgørende for vores overlevelse. Børn fødes med et stort antal primitive reflekser.

Der forskes i atypiske primitive reflekser som eventuelle, tidlige indikatorer for autismespektrumforstyrrelser. 

Primitive reflekser har forskellige formål. Nogle af dem er beregnet til at sikre spædbarnets overlevelse, f.eks. søgerefleksen, der hjælper det diende spædbarn med at finde brystvorten. Spædbørns søgerefleks er kun aktiv, når de er sultne og berøres af en anden person, ikke når de berører sig selv. Et par af reflekserne har formodentlig haft betydning for spædbørns overlevelse op gennem evolutionen, som f.eks. Moro refleksen. Andre primitive reflekser som sutterefleksen og griberefleksen skaber positive samspil mellem spædbarn og forældre. De er beregnet til at forældre reagerer med kærlighed og omsorg og mader barnet mere kompetent. Desuden hjælper det forældrene med at berolige deres barn og barnet med at styre stress og den mængde stimulation, det udsættes for. 

Hvilke primitive reflekser skal man få tjekket for integration?

 • Moro (+evt. Fear Paralysis)
 • TLR
 • STNR
 • ATNR
 • Spinal Galant
 • Griberefleksen
 • Sutte- og sugerefleksen

Hvilke symptomer kan man se på aktive primitive reflekser?

 • søvn og spiseproblemer
 • ikke god til forandringer
 • er i alarmberedskab – flygt/kæmp/frys
 • lav tolerance overfor stress
 • overfølsomhed: berøring, lyd, lys, lugt og smag
 • spændinger i kroppen
 • separationsangst
 • koncentrationsbesvær
 • tisser i bukserne
 • nedsmeltninger
 • nedsat impulskontrol og koordinering
 • udtrættes hurtigt
 • svært ved at regulere basale behov
 • nedsat balance og koordinering
 • tågænger
 • lav muskeltonus
 • urolig – myrer i bukserne
 • nedsat arousal-regulering

Hvad gør aktive primitive reflekser ved udvikling og læring?

Primitive reflekser er den første del af hjernen, der udvikler sig, og bør kun være aktive i de første måneder af barnets liv. I den typiske udvikling, integreres de primitive reflekser naturligt og af sig selv og i den rigtige rækkefølge i løbet af barnets første år, og andre reflekser, holdningreflekserne dukker op. Holdningsreflekserne er mere modne og bevidste reaktionsmønstre, der styrer balance, koordinering og sansemotorisk udvikling.

Hver slags aktive reflekser fører til lidt forskellige symptomer i barndommen og voksenlivet. Her er et overblik over de almindeligste symptomer, der kan være tegn på at du eller dit barn stadig har aktive, primitive reflekser:

 • Hypersensitivitet: Stærk reaktion på uventede lyde, berøring, stærkt lys, bevægelse eller anden sensorisk stimulering.
 • Dårlig finmotorisk koordinering: Vanskeligheder med visuel sporing, hånd-øje-koordinering, umodent blyantsgreb eller andre opgaver, der kræver finmotoriske færdigheder.
 • Udfordringer med balance. Svært ved at lære at gå! Vanskeligheder med sport. Spændte og ømme læg- og lårmuskler, smerter i ankler. Tendens til køre- og flyvesyge. Dårlig rumlig fornemmelse.
 • Hurtig udtrætning. Falder sammen i kroppen. Gnider øjnene eller har svært ved at sidde op og koncentrere sig.
 • Ufrivillige tungebevægelser, vanskeligheder med at tygge eller sluge maden. Udtaleproblemer. Bider sig i læben eller “knytter” kæberne.
 • Forsinkede motoriske, kognitive og/eller sociale milepæle eller sprunget helt over en eller flere.

Primitive reflekser, ADHD og autisme

I en undersøgelse foretaget af University of Western Australia, fandt man, at der hos børn, med ADHD var 4 specifikke primitive reflekser, som især var aktive. Andre videnskabelige undersøgelser har fundet forbindelse mellem autisme og aktive primitive reflekser. I et omfattende forskningsprojekt, gennemført af Dr. Robert Melillo (ham med bogen “The Disconnected Child” og Brain-Balance teorien) undersøges forbindelsen imellem aktive primitive reflekser og en lang række neuro-udviklingsforstyrrelser og har skrevet PhD om ADHD/ADD og primitive refleksers påvirkning af kognition.

Disse videnskabelige undersøgelser giver os vigtig information, når vi leder efter metoder, der kan forbedre vores børns hjernefunktion. Når et barn er blevet undersøgt for aktive primitive reflekser, kan man begynde at træne målrettet på at forbedre børnenes neurologiske udvikling.

Den gode nyhed er nemlig, at hjernecelleforbindelser i hjernen kan ændres og udvikles på en måde, som kan føre til forbedring af disse symptomer. Få en dygtig ergoterapeut til at tjekke dit barn for aktive primitive reflekser eller kontakt Develoop – Huset for Potentialeudvikling på info@develoop.dk