Steffen Schreiner Henriksen

SANSEINTEGRATION OG SANSEMOTORIK
  • +45 29 36 94 74

  • info@develoop.dk

Jeg arbejder med børn ud fra en sensorisk profil og bevægelsestests, så jeg kan jeg fastslå de sansemotoriske og fin/grovmotoriske udfordringer barnet måtte have. Resultaterne af testningen kombineret med min viden og erfaring er med til at øge barnets sanselige og kropslige udvikling og forståelse.

For mig er der ikke noget mere fyldestgørende end at arbejde med børn. Den feedback man får ved at undersøge og afhjælpe de udfordringer børn har, er, uden sidestykke, det bedste der findes. Jeg føler mig privilegeret, når jeg får mulighed for at hjælpe et barn og dets omgivelser til at forstå, hvorfor kroppen reagerer som den gør. Jeg er utallige gange stødt på børn, som føler sig utilstrækkelige og alene, fordi de ikke kan overskue at koncentrere sig i mere end 10 minutter ad gangen eller fysisk mærker, når en klassekammerat 6 meter væk, flytter for meget på sit penalhus eller trykker for hårdt med sin blyant. Forskning har vist at motoriske og akademiske handlinger starter det samme sted, nemlig i frontallappen, så hvis der er en ubalance i hjernen, skaber det problemer for læringsmulighederne.

Hvorfor Develoop?

Hvis man skal opnå en funktionel og gennemgribende ændring i de udfordringer, børn og unge kæmper med hver dag, skal man se det i et tværfagligt perspektiv. Derfor er konceptet bag Develoop – Huset for Potentialeudvikling og Develoop-testen helt nødvendige til at skabe den viden, der skal være omkring et barn eller en ung med læringsudfordringer. Hos Develoop – Huset for Potentialeudvikling bliver barnet eller den unge undersøgt i trygge rammer, af et velfunderet og fagligt stærkt team.

Hvem er jeg

Jeg hedder Steffen og bor i Valsgård sammen med min kone og vores 3 børn. Jeg er uddannet fysioterapeut og har i flere år arbejdet som skolefysioterapeut på en friskole/fribørnehave, hvor jeg primært har arbejdet med sansemotorisk udfordrede børn og børn med forskellige diagnoser. Mit arbejde indenfor det sansemotoriske område, har vist mig, at det er et utroligt vigtigt aspekt at få undersøgt, fordi det er her kroppen og nervesystemet opfatter verden omkring sig. Hvis et barn ikke er i stand til at skelne imellem de stimuli, det bliver bombarderet med hver dag både udefra og indefra, kan det have svært ved at lære og socialisere sig i dagpleje, børnehave og skole.


DeveLoop IVS
Skolebakken 7,
8000 Aarhus C