Vores team af eksperter:

Hos DeveLoop er vi passionerede folk, der brænder for at hjælpe dig med personlig udvikling!


Kirsten Korning

Kognitiv hjernetræning

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

I mit arbejde kombinerer jeg Reuven Feuersteins forståelse af kognitive funktioner og medieret læringserfaring med funktionel neurologi og den nyeste hjerneforskning. Derigennem reparerer og opbygger jeg, hvad der måtte mangle eller være mangelfuldt i børn og unges kognitive fundament for læring.

Steffen Schreiner Henriksen

Sanseintegration og motorik

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

Børn med et velstimuleret sansemotorisk grundlag leger bedre, har det bedre fysisk, psykisk, socialt og har bedre muligheder for læring. Ny forskning viser at hvert sjette barn, der starter i skole, har understimuleret sansemotorik og derfor også motoriske vanskeligheder. Det har konsekvenser for barnets læring, men også for familien, lærere, pædagoger og skolen som helhed.

Lone Jensen

Socialrådgiver

+45 21 96 98 58
  info@develoop.dk

Jeg oplever at det kan være vanskeligt at overskue og udforske mulighederne for hjælp, når man i forvejen er udfordret på tid og overskud. For mig giver det mening at deltage i et fællesskab som Develoop, og her bidrage med at samle trådene og skabe et overblik over de muligheder, der eventuelt måtte være for støtte fra det offentlige. Det er her jeg kommer ind med min viden og erfaring og kan hjælpe med at se nye muligheder, og dermed være med til at skabe et nyt overskud og mere energi.

Lena Abild Gert

Chok/traume release og psykoterapeut

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

Igennem arbejdet med mennesker, kan jeg se, hvilken kraft det er, at kunne mærke, hvordan man kan få det liv man ønsker sig, mærke den styrke og tro på sig selv, som kommer med indsigt og en dyb selvforståelse.

Camilla Aune Fey

Læsevejleder, lærer

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

I Læsestyrken arbejder jeg med Alkalær-metoden, og har hjulpet adskillige børn med at knække læsekoden og/eller med at styrke deres læsekompetencer. Alkalær tager udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling, hvorfor man ikke arbejder videre, før barnet mestrer det niveau han/hun er på.

Develoop-testen

Test af dit barns læringsudfordringer

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

Hos Develoop kan vi teste et barn for alle de mest graverende årsager til læringsudfordringer – fra primitive reflekser via sanser, sanseintegration og fødevareintolerance til kognition på blot 2-3 dage.

Thorvald “Valle” Jensen

Hørekonsulent

+45 29 36 94 74
  info@develoop.dk

Menneskers udvikling er afhængig af gode lyttefærdigheder. Jeg glæder mig over, at jeg i privat regi, kan hjælpe de, der har skjulte lyttevanskeligheder, og som kan udmønte sig i forskellige læringsproblemer; sprogforstyrrelser, læse-stavevanskeligheder og koncentrationsbesvær. Jeg står klar til at hjælpe med undersøgelse, behandling og rådgivning.

Ernæringsterapeut

Ernæringsterapeut

+45 28 69 09 34
  info@develoop.dk


Eksperter

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.DeveLoop IVS
Skolebakken 7,
8000 Aarhus C