Hvad kan vi?

Sammen kan vi mere end blot summen af det den enkelt kan. Sammen kan vi sparre og samarbejde med hinanden, dig og dit barn om at finde den bedste løsning på jeres udfordringer.

Vi er en flok fagfolk, der har slået os sammen i et fællesskab, hvor det hele handler om dit barns udvikling og læring. Desuden har vi en række samarbejdspartnere, vi kan trække på, hvis dit barns behov går over vores forstand.


Kognitiv træning

Kirsten Korning

I mit arbejde kombinerer jeg Reuven Feuersteins forståelse af kognitive funktioner og medieret læringserfaring med funktionel neurologi og den nyeste hjerneforskning.

Sanseintegration og -motorik

Steffen Schreiner Henriksen

Børn med et velstimuleret sansemotorikgrundlag leger bedre, har det bedre fysisk, psykisk, socialt og har bedre muligheder for læring.

Socialrådgivning

Lone Jensen

Jeg oplever at det kan være vanskeligt at overskue og udforske mulighederne for hjælp, når man i forvejen er udfordret på tid og overskud.

Chok/traume og psykoterapi

Lena Abild Gert

Igennem arbejdet med mennesker, kan jeg se, hvilken kraft det er, at kunne mærke, hvordan man kan få det liv man ønsker sig,

Hørekonsulent

Thorvald “Valle” Jensen

Jeg er dedikeret til at hjælpe mennesker med den skjulte høreforstyrrelse APD (Auditory Processing Disorder), og derfor er jeg privatpraktiserende med speciale i APD. Jeg håber meget, at APD skal blive en mere kendt diagnose.

Ernæringsvejledning og -test

Kirsten Korning

De fleste forældre er næppe helt klar over hvor stor betydning kosten har for deres børns udvikling. Kosten kan have en effekt på alt, hvad der i forvejen er problematisk: adfærd, kognition, faglige præstationer, sansebearbejdning, grov- og finmotoriske færdigheder, immunsystemet – for slet ikke at tale om noget så dagligdags som fordøjelsen.

Læsevejledning og – træning

Camilla Aune Fey

I Læsestyrken arbejder jeg med Alkalær-metoden, og har hjulpet adskillige børn med at knække læsekoden og/eller med at styrke deres læsekompetencer.

Develoop-testen

Testen, der tester HVORFOR i stedet for AT et barn har læringsudfordringer.

Hos Develoop kan vi teste et barn for alle de mest graverende årsager til læringsudfordringer – fra primitive reflekser via sanser, sanseintegration og fødevareintolerance til kognition på blot 2-3 dage, fordi vi har alle fagfolkene til det i huset.


Fagområder

DeveLoop IVS
Otto sverdrupsvej 26,
8200 Århus N