Skip to main content

Hjerneudvikling

Højresvag

Højresvag/venstrestærk

Ifølge dine svar på spørgsmålene, ser det ud til at dit barn det, vi kalder højresvagt, hvilket vil sige at den højre hjernehalvdel ikke er fuldt så veludviklet som den venstre.

Hvad er en ubalanceret hjerne?

En ubalanceret hjerne er en hjerne, der har en overudviklet hjernehalvdel og en underudviklet hjernehalvdel, og det hele skyldes en svag hjerne hjernebjælke.
Hvordan det sker?
Det starter der, hvor hjernens udvikling starter, med bevægelse. Det er nemlig vores bevægelser, der udvikler hjernen og ikke omvendt. Det er kroppens indledende, primitive reflekser, der starter udviklingen af de netværker og stier i hjernen, der skal blive til vores tænkehjerne.
Mange af de primitive reflekser er ensidige, så de gør ikke meget for at udvikle hjernebjælken. Det er først, når vi begynder at krybe og kravle, at der bliver brug for at kunne koordinere og styre begge sider af kroppen samtidig, og det er denne krydstræning, der skaber en stærk udvikling af hjernebjælken.
At krybe og kravle er ikke bare et par af milepælene i et barns udvikling, men er alfa og omega i hjernens udvikling.


Et venstrestærkt barn er ofte fagligt stærk og velformuleret, fordi tale-/sprog- og sekvenseringsfærdighederne fortrinsvis hører til i venstre hjernehalvdel.

Venstrestærke børn kan være fikserede på og vide alt om et enkelt emne. De er meget analytiske, rigide i deres rutiner og bryder sig ikke om forandringer. De har ofte svært ved at se tingene fra en anden persons synsvinkel og er ikke så gode til at aflæse kropssprog. Derfor har de tit svært ved at danne venskaber og en tendens til at isolere sig. De er generelt ikke særligt sportslige og vil helst lege alene.

DeveLoop