Skip to main content

Hjerneudvikling

Venstresvag

Venstresvag/højrestærk

Ifølge dine svar på spørgsmålene, ser det ud til at dit barn det, vi kalder venstresvagt, hvilket vil sige at den venstre hjernehalvdel ikke er fuldt så veludviklet som den højre.

Hvad er en ubalanceret hjerne?

En ubalanceret hjerne er en hjerne, der har en overudviklet hjernehalvdel og en underudviklet hjernehalvdel, og det hele skyldes en svag hjerne hjernebjælke.
Hvordan det sker?
Det starter der, hvor hjernens udvikling starter, med bevægelse. Det er nemlig vores bevægelser, der udvikler hjernen og ikke omvendt. Det er kroppens indledende, primitive reflekser, der starter udviklingen af de netværker og stier i hjernen, der skal blive til vores tænkehjerne.
Mange af de primitive reflekser er ensidige, så de gør ikke meget for at udvikle hjernebjælken. Det er først, når vi begynder at krybe og kravle, at der bliver brug for at kunne koordinere og styre begge sider af kroppen samtidig, og det er denne krydstræning, der skaber en stærk udvikling af hjernebjælken.
At krybe og kravle er ikke bare et par af milepælene i et barns udvikling, men er alfa og omega i hjernens udvikling.

Et venstresvagt barn er som oftest afslappet og socialt stærk. Det højrestærke barn fungerer på sine følelserne og på, hvordan det tænker at andre føler. Det er god til at aflæse kropssprog og afkode situationer, og har nemt ved at få venner. Et højrestærkt barn er ofte en ustruktureret dagdrømmer, der kæmper fagligt, fordi det ikke tænker lineært og mangler de færdigheder i sekvensering og fonologi, der er nødvendige i forhold til læsning og matematik, men er til gengæld ofte god til sport.

DeveLoop