Skip to main content

Funktionelt syn (samsyn)

 • +45 29 36 94 74

 • info@develoop.dk

Den visuelle perception – synet

Det visuelle perceptionssystem består af selve synet og af hjernens bearbejdning af det øjnene ser, og tillader os således både at se, hvad der befinder sig tæt på eller langt fra os OG fortolke det. En person med en veludviklet visuel perception vil være i stand til at bruge øjenbevægelser jævnt og præcist til at scanne og visuelt undersøge omgivelserne.

Når et barn har vanskeligheder med at lære at læse, opfattes det ofte som værende problemer med synet. Man kan imidlertid have et ganske glimrende syn og samtidig kæmpe med den visuelle bearbejdning. Bl.a.  fordi vi i så høj grad bruger vores visuelle perception i hverdagen til læsning, skrivning, tegning, matematik, fastholdelse og kritisk tænkning, kan det påvirke vores opmærksomhed, fokus og selvværd, hvis vi har et svagt visuelt system.

Hvilke symptomer kan man se på en svag visuel perception?

 • Har svært ved at sidde stille
 • Springer ord over ved læsning
 • Har svært ved at kende forskel på b/d
 • Skriver tal og bogstaver spejlvendt
 • Holder hånden for det ene øje
 • Læser den samme linje 2 gange
 • Har hovedpine, svimmelhed, dårlig balance og køresyge
 • Øjnene løber i vand
 • Blinker meget – især når der skal læses
 • Gnider sig i øjnene – også når der skal læses
 • Læser langsomt og hakkende
 • Træthed efter kort tids læsning
 • Undgår at prøve rutsjebaner og karruseller i forlystelsesparker
 • Vælter ting eller falder over egne ben
 • Fravælger boldspil – eller idræt i det hele taget
 • Teksten bevæger sig og flyder sammen
 • Bogstaver opleves ind imellem dobbelt

Hvad gør en svag visuel perception ved et barns udvikling og læring?

Der findes uendelig mange forbindelser imellem synet og indlæring. Efterhånden som vi vokser op, bruger vi konstant synet. Samarbejdet imellem vores syn, hørelse, vestibulære, proprioceptive og taktil/kinæstetiske sans udgør vores visuelle perception og hvordan den udvikler sig. Hvis de enkelte systemer ikke fungerer optimalt, vil vi miste færdigheder og funktioner, eller vi kan få udfordringer på andre områder. Vores visuelle perception lader os udvikle og lære mange af de vidtrækkende færdigheder, vi har brug for i klasseværelset.

Læsning

Når et barn skal til at lære at læse, vil udfordringer med den visuelle perception kunne påvirke udviklingen af de helt grundlæggende læsefærdigheder. Specifikke øjenbevægelser hjælper et barn til at følge ord og sommetider, hvis disse øjenbevægelser ikke fungerer optimalt, kan det stoppe barnet fra at lære at læse flydende. 

Når et barn er i gang med læseindlæringen, kan sløret syn eller dobbeltsyn påvirke dets evne til at læse i længere tid ad gangen. Forskere har vist at dette kan reducere læseforståelsen væsentligt. 

Skrivning og stavning

Når et barn har dårlige visuelle færdigheder, kan det påvirke deres evne til at organisere skrivning og evnen til at forme bogstaver og sætte dem i den korrekte rækkefølge. Det samme gælder for ord. 

Dårlige visuelle færdigheder, påvirker ligeledes håndskriften. Barnets syn leder hånden, når vi skriver, hvilket betyder at et dårligt fungerende syn kan skabe problemer med retningen i skrivning, både med at skrive på linjen, skrive pænt og med organiseringen af bogstaver og ord.
Og så kan man jo sige, at det meste af vores skriftlige liv nutildags udfolder sig på et tastatur, men det betyder ikke at det ikke er vigtigt at kunne skrive i hånden. Forskning har vist atter, hos mennesker, der skriver på tastatur stort set ikke sker rart meget hjerneaktivitet i forhold til når man skriver af/ovenpå en skabelon for alet ikke at tale om hvis man selv skal konstruere/huske bogstavernes form, hvor hjernecellerne formelig sprutter og blinker overalt i hjernen.

Matematik

I matematik har visuel bearbejdning, visuel hukommelse og visuel sekvensering en nøglerolle i vores evne til at regne, problemløse og bearbejde ligninger. Når et barn mangler optimale visualiseringsfærdigheder, kan det tælle på fingrene, selv når det er langt over den alder, hvilket især påvirker dets præstation i færdighedsregning. 

Ofte vil elever, der har problemer med den visuelle hukommelse og visuelle sekvensering, ikke kunne huske tallene, tallenes rækkefølge eller ligninger. Selv hos et barn, der er god til matematik, kan visuelle problemer manifestere sig, når barnet er nødt til at læse en tekstopgave og tage stilling til hvad det er for et spørgsmål, der skal svares på.